Güncel Haberler
984
1030 gün önce

TÜZÜK

TÜZÜK

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Latin Amerika Kültür Derneği” adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin Merkezi İstanbul’dadır.

DERNEĞİN AMACI 

Madde 2- Derneğin amaçları aşağıdaki gibidir:

a) Türkiye’de ve yurt dışında Latin Amerika kültürünün tanıtılması, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde Latin Amerika kültürünün tanıtımı amacıyla kültürel etkinlikler planlamak (Yabancı dil pratik çalışmaları, bayram kutlamaları, festivaller, resim sergileri ve benzeri etkinlikler) ve gerçekleştirmek.

b) İstanbul’u ziyaret eden turistler için Anadolu ve Doğu Trakya Hıristiyanlık tarihini anlatan sergiler açmak ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirmek, Türkiye’de kapsamlı arkeolojik çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, sponsor olmak.

c) Gerek Türk uyruğunda ve gerekse yabancı uyrukta olsun, hem Hıristiyanlığın Protestan inancına mensup olan ve hem de mezhep ayırt etmeksizin tüm Hristiyan ve Hristiyan inancını benimseyen kişilerin ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için çaba sarf etmek;

d) Amaç konusuna uygun olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak. Bu hakları tesis edebilme, kaldırabilme ve değiştirebilme yetkilerine sahip olmak;

e) Türkiye’de din ve inanç hürriyetinin, Evrensel İnsan Hakları Hukuku’na paralel bir şekilde gelişmesi için çaba sarf etmek;

f) Din ve inanç hürriyetinin geliştirilmesi bakış açısıyla, toplumda bulunan önyargıların azaltılması ve bir hoşgörü kültürünün geliştirilmesi için çaba sarf etmek; 

g) İlgi duyanlara ve öğrenmek isteyenlere Hıristiyanlığın ne olduğunu ve ne olmadığını anlatmak, açıklamak;

h) Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin; afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, iş kurma, konut edinme vb. konularda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.

i) Hıristiyanlara karşı yapılan hukuk ve insan hakları ihlallerine karşı düşünce ve eylemlerle yasal çerçeveler içerisinde mücadele etmek.

j) Derneğin faaliyet alanları sosyo-ekonomik alanlardır.